Gallery

Komentar Buku Haji oleh Abu Haniff- Part 2

Book Cover

Alhamdulillah selamat bertemu kembali.
Seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat wajib haji , hendaklah ia segera mengerjakannya.

Dari Ibnu Abbas r.a , dari Rasulullah s.a.w , dia bersabda “Bersegeralah kamu menunaikan haji , yakni yang fardu , kerana sesungguhnya seseorang dari kamu tidak mengetahui apa yang ia akan menghadapinya”.(Ahmad , Abu Daud)

Syarat wajib haji ada 5 perkara 1. Islam 2. Berakal sihat  3. Dewasa 4. Merdeka 5.Mampu
Seseorang yang tidak mampu , maka tidak wajib haji baginya. Adapun syarat mampu terbahagi kepada 2   iaitu pertama : syarat umum bagi lelaki dan perempuan dan  kedua: syarat khusus bagi perempuan sahaja.

Syarat umum bagi lelaki dan perempuan ialah:
1. Kemampuan di dalam bekalan , pengangkutan , dan perbelanjaan pergi balik .
2. Kemampuan dalam kesihatan
3.Keamanan atau keselamatan di perjalanan.

Ulama khilaf dalam masaalah kesihatan , di mana Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat ia adalah syarat wajib , manakala Imam Shafei dan Imam Ahmad berpendapat ia bukannya syarat wajib.

Bagi seorang perempuan pula ia mempunyai syarat khusus iaitu pertama: hendaklah ia ditemani oleh suami atau mahramnya dan kedua: ia tidak di dalam iddah , samada iddah cerai atau iddah kematian suami.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s