Gallery

Komentar Buku Haji oleh Abu Haniff- Part 5

Alhamdulillah selamat bertemu kembali.

Bentuk-bentuk Haji

  1.  Haji Ifrad (tunggal)-berihlal di miqat dengan haji sahaja , kemudian melaksanakan manasik haji sahaja sehingga bertahlul .
  2. Haji Tamattu’-berihlal di miqat dengan umrah . Mula-mula melaksanakan umrah dan bertahlul . Kemudian berihlal dengan haji pada 8 Zulhijjah dan seterusnya melakukan semua manasik haji .
  3. Haji qiran – berihlal di miqat dengan haji dan umrah bersekali , kemudian melakukan manasik haji dan umrah bersekali hingga selesai.

Apakah bentuk haji Rasulullah s.a.w ? Penyusun membawa perbahasan panjang berkaitan perkara ini kerana terdapat pendapat yang berbeza . Rumusan penyusun dari perbahasan tersebut menunjukkan  Rasulullah s.a.w telah mengerjakan haji qiran , iaitu mengerjakan umrah bersekali dengan hajinya .

Adapun Rasulullah s.a.w mengerjakan haji qiran dengan membawa bersamanya binatang korban dan Rasulullah s.a.w telah memerintahkan para sahabatnya yang juga membawa binatang korban supaya berbuat demikian .

Tetapi kepada para sahabat  lain yang tidak membawa binatang korban , Rasulullah s.a.w telah memerintahkan supaya mereka menunaikan haji tamattu’ .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s