Gallery

Komentar Buku Haji oleh Abu Haniff- Part 9 (Bentuk Haji Lebih Afdal)

Alhamdulillah selamat bertemu kembali.

Bentuk Haji yang paling afdal (utama)

Persoalan timbul antara haji ifrad , qiran dan tamattu’ , yang mana terlebih afdal.

Berdasarkan apa dilakukan dan disabdakan oleh Rasulullah s.a.w , terdapat berbagai tafsiran tentangnya.

Pembaca boleh merujuk secara langsung kepada buku haji oleh Abu Haniff ini  untuk mengikuti perbahasan tentangnya. Perbahasan berkisar penafsiran tentang bentuk haji yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w.

Dan terdapat perbezaan pendapat di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w itu sendiri. Umar r.a berpendapat bentuk haji yang afdal adalah haji ifrad . Begitu juga Uthman r.a. Manakala Ali r.a menganjurkan tamattu’.

Penyusun telah merumuskan bentuk haji yang afdal bukan sesuatu yang mutlak , malah ia bergantung kepada keadaan

  • Seseorang yang mengerjakan haji dalam satu perjalanan dengan membawa binatang korban dan mengerjakan umrah dalam perjalanan lain bukan pada bulan haji , maka haji ifrad lebih afdal.
  • Apabila seseorang tidak membawa bersamanya binatang korban , maka haji tamattu’ lebih afdal baginya. Malah sesetengah ulama mengatakan wajib melakukan haji tamattu’ dalam situasi ini .
  • Sekiranya  seseorang membawa bersamanya binatang korban , dan dia ingin menggabungkan haji dan umrah , haji qiran adalah terlebih afdal baginya.
Jelas di sini perbezaan di sini berkisar keadaan seseorang itu samada membawa atau tidak binatang korban bersamanya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s