Gallery

Komentar Buku Haji oleh Abu Haniff- Part 13 (Hari Nahar)

Alhamdulillah selamat bertemu kembali.

Melontar di Mina : Hari Nahar 10 Zulhijah

Setelah bertolak dari Muzdalifah sebelum matahari naik, Rasulullah s.a.w tiba di Mina dan melontar di Jamratul Aqabah pada waktu duha dengan 7 kali lontaran anak batu.

Dengan setiap lontaran Rasulullah s.a.w bertakbir. Semasa melontar kedudukan Rasulullah s.a.w sebelah kirinya Baitullah dan kanannya Mina.

Perbuatan Rasulullah s.a.w pada hari Nahar ialah 1. melontar (Jamrah Aqabah), 2. kemudian menyembelih korban dan 3. kemudian mencukur rambut mengikut turutan yang disebutkan. Disini ada kelonggaran amalan-amalan tersebut untuk tidak dilakukan mengikut turutan yang dibuat oleh Rasulullah s.a.w.

Setelah mencukur Rasulullah s.a.w berangkat ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah.

Hukum Korban

Dari Abu Hurairah r.a, dia berkata, “Rasulullah s.a.w pernah bersabda, ‘Barang siapa yang mendapati kemampuan, lalu tidaklah ia berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat solat kami”.  

Mengikut Imam  Al Auza’i, Al Laith, dan Imam Abu Hanifah, hukumnya wajib. Manakala Imam Shafii , Malik dan Ahmad mengatakan hukumnya sunat muakad. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s